www.sijohansson.com


S Ingemar Johansson, Borensberg


Juli 2012

Webbutdraget ur släktdatabasen har uppdaterats.


Februari 2011

Släktforskningsprogrammet Johan har uppdaterats.


Innehåll


Släktforskning

Databas
Hagmanfotografer
Om generationer

Fotografier och bilder

Bilder från Borensberg
Bilder från Skåne

Kartor

Den gamla skånekartan

Programmering

Johan - släktforskningsprogram
Javaskript för Häradsekonomiska kartan
Lexikon - för sökning i och visning av t.ex Rosenbergs text (1880)
FärsOchGärd - för sökning i Lennart Bergs CD-skivor med avskrifter av kyrkoböcker från Färs och Gärds härader


Sidan senast ändrad 2012-07-27