www.sijohansson.com

Hem -> Programmering -> Johan

Johan


Johan - ett fritt och öppet program för hantering av en öppen släktdatabas

Copyright (c) 2008, 2017 S Ingemar Johansson.

Johan är ett fritt program. Du får distribuera programmet, med eller utan ändringar, i enlighet med villkoren i GNU General Public License, version 3, så som denna licens publicerats av Free Software Foundation.

Programmet distribueras i förhoppningen att det ska vara användbart, men utan någon som helst garanti för dess funktion, lämplighet eller användbarhet för något ändamål. Läs mera detaljerat i licenstexten för GNU General Public License.

Licenstexten ska återfinnas som en fil i programpaketet. Om den saknas, se <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>


Februari 2011

Jag har skrivit på Johan och samtidigt använt Johan som enda släktforskningsprogram i min egen forskning sedan 2008. Det har länge känts angeläget att uppdatera johanfilerna som legat på nätet sedan 2009. Databasdefinitionen har fått något mindre tillägg sedan dess. Python2 är föråldrat. Python 3 lever. Programmet har utvecklats och används i Linux-miljö. Python 3 finns även för Windows. Hur programmet ska anpassas till dagens Windows är helt oklart

Varför Johan?

All text jag sparar i databasen vill jag ha läsbar med vilket enkelt texthanteringsprogram som helst. Jag vill inte känna att mina data ligger inlåsta i en databas som förutsätter att jag allt framgent har tillgång till rätt version av en släktforskningsprogramvara, som för att kunna användas förutsätter tillgång till rätt operativsystem med rätt versionsnummer och dessutom kanske fungerande datorhårdvara av rätt årgång.

Johanprogrammet kanske inte kommer att kunna köras på ett Linux om femton år, det går inte att spå om idag. Men texterna i Johandatabasen kommer att vara åtkomliga och till och med manuellt läsbara. Och den som då vill kommer om det behövs att ha möjlighet att skriva nya eller bättre program för hantering av databasen.

Programkoden från 2011

Johan_py3 (packad för linux)

Beskrivningar

Bakgrund

Databasdefinitionen

Program

Installation

Användning

Programkoden 2017

Johan lever och utvecklas. Intresserad? Tag kontakt med mig!

Borensberg i februari 2011 och juni 2017
S Ingemar JohanssonBesökare sedan 2011-02-17:

Sidan senast ändrad 2011-02-17; snabbändrad 2017