www.sijohansson.com

Hem -> Släktforskning -> Hagman - Fotografer -> Fredrik Hagman -> Atelje Hagman, Fredrik Hagman i Borrby ca 1902-1910

Olof Fredrik Hagman


Borrby

Från "Porträttfynd" på nättidningen Rötter har jag länkat in bild #62658. url: http://www.genealogi.se/portratt/images/img200609/62658.jpg
#62658
Porträttfynds text om bilden
Detta är en indikation på att Hagmans verkat i Borrby redan innan Fredrik slog sig ner där 1902.

Hagmans var kyrkoskrivna i Simrishamn från oktober 1894 till september 1896.

Det finns på Rötters Porträttfynd en mängd fotografier märkta G.F.Hagman Cimbrishamn. (Gerdas hela namn var Gerda Fredrika Hermina)

Det är inte svårt att föreställa sig att man någon gång under denna tid dessutom hade filialverksamhet i Borrby. Efter de två simrishamnsåren flyttade man till Hässleholm (Stoby församling), varifrån Gerda emigrerade till USA 1899.

Det kan ju heller inte uteslutas varken att Gerda tillfälligt kom till Borrby under tiden fram till emigrationen eller att Fredrik fanns i Borrby innan han skrev sig där på nyåret 1901/1902.
Fredrik Hagman Fredrik Hagman i Borrby Fredrik Hagman i Borrby, baksida

Fler porträttfyndsfotografier av liknande slag av Fredrik Hagman i Borrby:
    #77066     #70734     #71853

Borrby december 1901- maj 1910

Från "Porträttfynd" på nättidningen Rötter har jag länkat in bilderna #55873 och #70828. url: http://www.genealogi.se/portratt/images/img200601/55873.jpg
#55873
Porträttfynds text om bilden
url: http://www.genealogi.se/portratt/images/img200708/70828.jpg
#70828
Porträttfynds text om bilden

Fler porträttfyndsfotografier av liknande slag av Fredrik Hagman från denna tid i Borrby:
    #55871     #55966     #55964     #55967     #70589     #70848     #73951

Borrby No. 95, Fredrik Hagmans ateljé under Borrbyåren 1902 -1910 Fredrik Hagmans ateljé i Borrby
Fredrik Hagmans ateljé i Borrby
Längst till vänster i bilden står Fredrik Hagman själv.
De övriga personerna på bilden, så längt känt, från vänster:
Fredrik Hagman gick ur tiden, den 17 maj 1910, i en ålder av 76 år, 10 månader och några dagar.Senast ändrad 2009-02-13