www.sijohansson.com

Hem -> Släktforskning -> Hagman - Fotografer -> Fredrik Hagman -> Atelje Hagman, Hermine Hagman i Osby ca 1902-1922

1900-talets Ateljé Hagman i OsbyExakt när Atelier Hagman något av åren närmast före eller efter sekelskiftet 1900 startade eller återuppstod i Osby 3:5 har jag inte funnit några belägg för.

Hermine själv och dottern Frida var kyrkoskrivna i Borrby hos Fredrik, Frida till i oktober 1907 och Hermine till i september 1910, några månader efter Fredriks död. Jag har heller inga belägg för att Hermine och Frida överhuvudtaget följde med Fredrik till Borrby på nyåret 1901/1902, men en del indikationer på att de inte gjorde det.

En är det stora skolkortet nedan. Det är uppenbarligen taget av ”Atelier Hagman, Osby”, dvs av Hermine Hagman, sannolikt på sommaren 1902, och mitt i bakersta flickraden sitter Frida.

En annan är noteringarna i kyrkoboken från oktober 1904. Till Osby 3:5 flyttade då både Edvin, 18 år, från Landskrona och Ida, 28 år, från Hässleholm.

Ida emigrerade till USA 1905 och anlände till Ellis Island, NY, den 22 oktober 1905.

Edvin flyttade till Borås 1906, återvände 1907 med fästmö Berta, vigdes i Osby 1907, fick dottern Eva 1908. Berta flyttade tillbaka till Borås i mars 1911 och Edvin till Oskarshamn i december 1911. Eva stannade i Osby hos sin farmor.

Dessa personer skulle knappast ha kommit just hit om inte Hermine hade varit där.

Dottern Selma, flyttade sommaren 1913, 38 år gammal, från Nora till Osby 3:5 och stannade i halvtannat år. I december 1914 flyttade hon till Arboga.

Okänd dam Dam i Osby Fotografiets höjd: mm, bredd: mm. Dam i Osby, baksida
Pannåns höjd: mm, bredd: mm.
Skolbarn ca 1902
Barnen på bilden tycks mig vara ca 13-14 år gamla. Frida Hagman, i mitten av bakersta flickraden var född i december 1887. Kortet torde vara taget ungefär sommaren 1902, möjligen 1901 eller 1903.


Några porträttfyndsfotografier av Hermine Hagman från denna tid i Osby:     #34150     #34149Ett porträttfyndsfotografi av Hermine Hagman från denna tid i Osby:     #1292

Edvin Hagman och hans dotter Eva, ca 1910 Edvin och Eva ca 1910
Fotografiets höjd: mm, bredd: mm.
Edvin och Eva ca 1910, baksida
Pannåns höjd: mm, bredd: mm.
Edvin Hagman och Eva Edvin och Eva
Fotografiets höjd: mm, bredd: mm.
Edvin och Eva, baksida
Pannåns höjd: mm, bredd: mm.
Frida Hagman Frida-2
Fotografiets höjd: mm, bredd: mm.
Frida-2, baksida
Pannåns höjd: mm, bredd: mm.


Några porträttfyndsfotografier av Hermine Hagman från denna tid i Osby:     #49552     #62115     #62116

Eva med fiol Eva med fiol
Fotografiets höjd: mm, bredd: mm.
Eva med fiol, baksida
Pannåns höjd: mm, bredd: mm.
Hermine Hagman Hermine Hagman
Fotografiets höjd: mm, bredd: mm.
Hermine Hagman, baksida
Pannåns höjd: mm, bredd: mm.
Atelier Hagman i Osby från omkring sekelskiftet till 1922.
Bilden är troligen tagen 1911, möjligen tidigare. Jag har sett samma bild skickad som postkort, daterat av Hermine den 31/7 1911.
Hermine Hagmans ateljé i Osby
  Hermine Hagmans ateljé i Osby
Atelier Hagman i Osby
På bilden syns, från vänster, fotograf Selma Hagman, dotter Eva till fotograf Edvin Hagman samt fotograf Hermine Hagman själv.
Hermine och Frida Hermine och Frida
Fotografiets höjd: mm, bredd: mm.
Den märkliga stolen från Hermine Hagmans ateljé i Osby
Några av föremålen från Atelje Hagman i Osby återfinnes idag på Fotomuseet i Osby, t.ex. Hermines märkliga ateljéstol.
Foto: Fotomuseet i OsbyHermines gravsten
Några veckor före sin bortgång flyttade Hermine från Osby till sonen Edvin i Växjö, där hon avled den 21 juni 1922, i en ålder av 68 år, 10 månader och 20 dagar.
Foto: L. Håkansson


Osby 3, långt senare

Hermines Ateljé i Osby stod kvar i flera decennier - den lilla gaveln strax hitom det vita huset.
Foto: Malte Ahlin


Senast ändrad 2010-07-12