Personnumret ska bestå av exakt åtta siffor, inklusive inledande nollor, och ingenting mera.