databasutdraget på webben: www.sijohansson.com

Ny startsida för släktdatabasen

Ur släktdatabas


Peter Lindbom

Förnamn: Peter
Efternamn: Lindbom
Databasnummer: 00001988

Par

databas-
nummer
inledning upplöst make/maka (motsv.) född död databas--
nummer
år församling år församling datum församling datum församling
par00000291 1762 Kiaby Anna Greta Flygare 1746-06-14 Kiaby 00001986

Ättlingar

Generation och namn

född

död

databas-
nummer

0:    Peter Lindbom
00001988
0+:     Anna Greta Flygare
1746-06-14 Kiaby
00001986
         1:    Anna Elisabeth
1771-01-20 Kiaby
00001989
         1:    Swen Lindbom
1776-12-08 Kviinge
00003465

PHP version 7.4.27
hämtade 8 filer och skapade denna sida på 0.007 sekunder.
skript: 2011-08-15