databasutdraget på webben: www.sijohansson.com

Ny startsida för släktdatabasen

Ur släktdatabas


Karin

Förnamn: Karin
Hanna
Viola
Född: 1903-08-03 i Linderås
Död: 1986-07-29 i Säby
Databasnummer: 00002608

Föräldrar

Namn

Född

   

Död

   

Databas-
nummer

Fader: Otto Hjalmar Adolfsson 1878-01-20  i Linderås 1958-10-17  i Målen, Linderås 00001633
Moder: Anna Josefina Ottilia Samuelsdotter 1879-07-06   1947-06-17   00002607

Anor


 00002608
 Karin Hanna Viola

 f. 1903-08-03  Linderås 

 d. 1986-07-29  Säby 


 00001633 
 Otto Hjalmar Adolfsson 
 f. 1878-01-20  Linderås 
 d. 1958-10-17  Målen, Linderås 

 00001631 
 Adolf Fredric Hansson 
 f. 1839-04-30  Ryd Sörgård, Linderås 
 d. 1922-03-25  Ryds Södergård, Linderås 

 00001435 
 Wilhelmina Maria Johannesdotter 
 f. 1845-11-17  Kapela, Linderås 
 d. 1920-08-21 

 00000026 
 Johannes Jakobsson 
 f. 1809-07-23  Rossmäte Norrgård, Linderås 
 d. 1895-08-21  Wätinge Mellangård, Säby 

 00000052 
 Jacob Jönsson 
 f. 1777-06-09  Råssmäte Norrgård, Linderås 
 d. 1854-11-02  Rossmäte Norrgård, Linderås 

 00000053 
 Anna Catrina Johannisdotter 
 f. 1783-08-31  Ulfsbo, Säby 
 d. 1815-04-24  Rossmäte, Linderås 

 00000027 
 Maja-Stina Johannisdotter 
 f. 1813-11-23  Hakebo, Linderås 
 d. 1893-02-03  Wätinge Mellangård, Säby 

 00000054 
 Johannes Svensson 
 f. 1783-09-16  Stenkilstorp, Adelöv 
 d. 1816-03-23  Hakebo, Linderås 

 00000055 
 Greta Johansdotter 
 f. 1787-08-28  Hakebo, Linderås 
 d. 1818-12-12  Hakebo, Linderås 

 00002607 
 Anna Josefina Ottilia Samuelsdotter 
 f. 1879-07-06 
 d. 1947-06-17 

Par

databas-
nummer
inledning upplöst make/maka (motsv.) född död databas--
nummer
år församling år församling datum församling datum församling
par00000449 1939 Bengt Ivar Welin 1905-09-29 Linderås 1981-08-21 Säby 00002614

Ättlingar

Generation och namn

född

död

databas-
nummer

0:    Karin Hanna Viola
1903-08-03 Linderås
1986-07-29 Säby
00002608
0+:     Bengt Ivar Welin
1905-09-29 Linderås
1981-08-21 Säby
00002614

PHP version 7.3.29
hämtade 31 filer och skapade denna sida på 0.013 sekunder.
skript: 2011-08-15